Desatero

  1. Přicházejte do šaten max 10 min před začátkem lekce. Věci včetně bot se ukládají do šatny. Dodržujte rozdělení šaten a případné čisté zóny.
  2. Rodiče nečekají na své děti v šatnách, na chodbách a v prostoru před tělocvičnou. Využijte prosím prostory bufetu či kavárnu naproti budovy "Můj sen".
  3. Děti mají vhodné oblečení - kraťásky, tričko, ponožky v chladnějším počasí, holčičky - gymnastický dres, učesané  a sepnuté vlásky. Pití. 
  4. Děti cvičí od první lekce samy. Budou pořádány ukázkové hodiny. Rodiče nevstupují do tělocvičny.
  5. Trenéři si pro děti přijdou do šatny a přebírají zodpovědnost. Po skončení tréninku přivedou děti opět do šatny, kdy jejich zodpovědnost končí předáním dítěte rodičům. Pokud bude některé dítě odcházet samo, prosíme o písemné vyjádření, že přebíráte zodpovědbost vy.
  6. Dodržujte a respektujte pokyny trenéra. 
  7. Využívejte prosím EOS a případnou app - č.klubu je 214164.
  8. Vždy s úsměvem😃
  9. O změně kontaktních údajů(mail , telefon) nás včas informujte, abysme vám mohli v případě výjimečných situací (zrušení tréninku, úraz apod.) podat informace.
  10. Nedožadujte se pro své děti výjimek.

 

Kočárky, kola, koloběžky ukládejte na místa určená hned u vstupu, zamčená vlastním zámkem. Nevyjíždějte do pater, ani v případě, že jdete pouze doprovodit staršího sourozence. Děkujeme.

Děkujeme Všem rodičům za dodržování a respektování tohoto Desatera…..