Večerní cvičení

Večerní cvičení

 

OTEVÍRACÍ DOBA:

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 19:00 - 20:55

(CVIČENÍ NEPROBÍHÁ: Ve státní svátky, přes Vánoce po Nový rok, v červenci)

 

Kapacita VEČERNÍHO CVIČENÍ je omezená - REZERVUJTE SI MÍSTO PŘEDEM!

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

 

Cvičení v rámci večerního cvičení je umožněno všem, kteří si chtějí zacvičit v gymnastické tělocvičně TJ Sokola Brno I oddílu sportovní gymnastiky, za předpokladu dodržení provozního řádu a Pokyny pro večerní cvičení.

Každý účastník tohoto cvičení je povinen se seznámit s Provozním řádem TJ Sokola Brno I, s Pokyny pro večerní cičení (k nahlédnutí níže) a řídit se jimi.

V případě potřeby můžete oslovit recepčního nebo jsou v tělocvičně vždy trenéři, u kterých se můžete informovat v případě zájmu o trénink, o radu či  o pomoc.

 

Vstup povolen osobám starším 18-ti let. 

Cvičenci ve věku 15 - 18 let, mohou cvičit v doporovodu osoby starší 18 let + s podepsaným Prohlášením od zákonných zástupců

Cvičenci mladší 15 let, mohou cvičit pouze v doprovodu rodičů a nebo trenéra, který se musí prokázat platnou trenérskou licencí + mít Prohlášení od zákonného zástupce

 

Cvičení Open gym / volné cvičení - tedy, kdy jdete cvičit bez vedení trenéra (je však nutné dodržovat zásady bezpečnosti a provozní řád - k nahlédnutí níže).

 

Více informací zde: jcaska@sokol.eu

 

Vstup cvičenců do tělocvičny na VEČERNÍ CVIČENÍ - Open gym je od 19:00.

Konec cvičení - opuštění tělocvičny ve 20:55

 

 

 

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VEČERNÍHO CVIČENÍ

Každý účastník večerního cvičení dbá na to, aby:

 1. se převlékal pouze v šatně určené pro Večerní cvičení (info u recepčního)
 2. se před vstupem do tělocvičny prokázal platnou permanentkou / vstupem
 3. svým cvičením neomezil trénink jiného cvičence nebo skupiny (zeptat se, když se chceš přidat na nářadí)
 4. cvičil aniž by ohrozil zdraví svoje nebo někoho jiného
 5. nepoškodil nebo neznečistil vybavení tělocvičny (objevenou závadu nahlásit na recepci)
 6. po skončení cvičení uklidil pomůcky a náčiní, které používal zpět na své místo (když nevím - zeptám se / viz foto)
 7. nepoužíval závodní nářadí, které je určeno jen pro registrované závodníky oddílu SG (označeno žlutou nálepkou se Z-závodní nářadí)
 8. sis dostatečně namazal ruce magnéziem před cvičením na nářadí - hrazdy, kruhy, bradla.
 9. nepoškodil trampolínu (je dovoleno skákání pouze 1 osobělimit do 90 Kg)
 10. neúčastnil se cvičení pokud to nedovoluje jeho zdravotní stav (konzultujte se svým lékařem).
 11. Neporušoval provozní řád TJ Sokola Brno 1 (k nahlédnutí na webu TJ Sokola Brno 1: https://www.tjsokolbrno1.cz)
 12. ŘÍDIL SE POKYNY RECEPČNÍHO a TRENÉRŮ
 13. SKUPINOVÉ TRÉNINKY S TRENÉREM (oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokola Brno 1) MAJÍ PŘEDNOSTNÍ PRÁVO NA NÁŘADÍ A PROSTNÁ, PŘED CVIČENCI OPEN GYM A JINÝCH SKUPIN

 

ZAPLACENÍM CVIČENÍ A VSTUPEM DO TĚLOCVIČNY SOUHLASÍŠ, ŽE BUDEŠ DODRŽOVAT TYTO POKYNY!

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na recepčního.

Děkujeme za respektování těchto podmínek.

 

Oddílové příspěvky pro VEČERNÍ CVIČENÍ:

 

10 cvičení        1 500 Kč / os

 

Platnost permanentky je 100 dní od jejího zakoupení. Po uplynutí této doby nevzniká uživateli nárok na náhradu nevychozených vstupů.

 

 

Dokumenty ke stažení: