Večerní cvičení

CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST

PRO REZERVACI KLIKNI ZDE

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokola Brno 1 chce šířit pohyb mezi lidi, proto jsme pro Vás vytvořili - Cvičení pro veřejnost a to v nejlépe vybavené gymnastické tělocvičně v České republice.

V tělocvičně najdete kvalitní gymnastické nářadí a náčiní, které je vhodné především pro gymnastický trénink, ale i jiné.

Naše tělocvična se nachází v prostorách největší tělovýchovné jednoty TJ Sokola Brno 1 na ulici Kounicova 20/22.

Před první návštěvou se seznamte s provozním řádem tělocvičny. Provozní řád TJ Sokola Brno I. zde.

Večerní cvičení pro veřejnost probíhá:

Pondělí - Pátek 19:00 - 20:55

Cena vstupného:

Jednorázový vstup                   100 Kč
Permanentka na 10 vstupů      800 Kč

DESATERO PRO CVIČENÍ VEŘEJNOSTI

  1. K převlékání slouží šatny číslo 3 – 8. Nikoliv gymnastické šatny. Za odložené cennosti nenese oddíl SG odpovědnost. Je možné je uložit do trezoru u údržbářů.

  2. Před vstupem do tělocvičny zaplatí návštěvník vstup / předloží permanentku. Před prvním vstupem je návštěvník povinen seznámit se s Provozním řádem (na WEBU  nebo k nahlédnutí na recepci).

  3. Do tělocvičny je zakázáno vstupovat v obuvi. Dále také v oblečení a doplňcích (či jiných ochranných pomůckách), které by mohli vést k poškození vlastního zdraví nebo zdraví ostatních účastníků cvičení.

  4. Uklízejte náčiní a žíněnky zpět na své místo. 

  5. Gymnastické nářadí a náčiní slouží výhradně k užívání pro gymnastické cvičení a cvičení k nim určeným. V opačném případě může oddíl SG / TJ SBI požadovat náhradu škody na vybavení.

  6. Každý účastník Cvičení pro veřejnost dbát pokynů recepčního či ostatních zaměstnanců TJ Sokola Brno I.

  7. Před vstupem na bradla, hrazdy nebo kruhy si namažte ruce magnesiem.

  8. Vstup osobám mladším 18 let je povolen pouze v doprovodu trenéra s licencí na gymnastické sporty (více viz Provozní řád, Pravidla pronájmu, bod 6).

  9.  V tělocvičně se pohybuj tak, abys nepoškodil vybavení tělocvičny a neohrozil zdraví své nebo zdraví ostatních cvičenců.

  10. Při opakovaném porušování provozního řádu si oddíl SG vyhrazuje právo zamezit vstupu osobě, která jej porušovala.

V případě dotazů se obraťte na recepčního nebo pište na mail: sokolbrno1@gmail.com

Děkujeme za dodržování výše uvedených bodů.